Koncentracioni logor Ravensbrück sagrađen je 1939.godine u blizini Berlina i bio je namenjen isključivo za žene. Izgradnju logora naredio je Hajnrih Himler komadant Gestapa. Prve zatvorenice dovedeni su u maju 1939.godine i to iz koncentracionog logora Lichtenburg i to oko 900 njih. Do kraja rata kroz ovaj koncentracioni logor prošlo je 130.000 žena. […]

Jedan od preživelih nacističkog koncentracionog logora Bergen-Belsen opisao je u nedavno objavljenim dokumentima kako su zatvorenici da bi preživeli okretali se ka kanibalizmu. Harold Le Druillenec,jedini Britanac kojeg su u Bergen-Belsenu pronašli oslobodioci na kraju Drugog svjetskog rata, u svedočenju koje prenosi Independent, rekao je kako je celo vreme svog boravka u tom logoru polagao mrtva […]